เทศบาลคลองแห ฉีดฆ่าเชื้อที่สุธาทิพย์แยกคลองแห

เช้านี้มีบริการดีๆ จากทีมงานเทศบาลคลองแหมาฉีดฆ่าเชื้อที่สุธาทิพย์แยกคลองแห เป็นภาพที่ประทับใจ และใส่ใจประชาชน