โครงการใหม่

    โครงการใหม่ล่าสุด บนถนนเส้นใหม่ , ถนนศรีภูใหม่ (ถ.ศรีภูวนารถ-ควนลัง) ที่ตัดจากแยกท่าเคียนไปแยกไทวัสดุ ถนนเชื่อมต่อถนนหลักหลายสาย เข้าออกตัวเมืองสะดวกสบาย ไปสนามบินก็ง่าย